צואה הדדית עורך דין בעפולה אדר בן גיגי

צוואה הדדית מהי?

 

צוואה הדדית- על המצב שהיה טרם תיקון 12 לחוק הירושה ולאחריו

צוואה הדדית מהי?

צוואה הדדית נערכת ע”י בני זוג במשותף המסדירה את חלוקת הרכוש לאחר פטירת אחד מבני הזוג, הרציונאל המרכזי העומד מאחורי זה הוא למנוע מאבק יורשים עתידי בין בן הזוג הנותר בחיים לבין הילדים

אשר בהעדר צוואה עשויים הם לדרוש את חלקם בעיזבון עפ”י דין, בייחוד ומדובר בנישואין שניים והיורשים החוקיים בנוסף לבן הזוג הנותר בחיים הם ילדיו של המנוח מנישואיו הקודמים, אז, במקרים כאלה

המאבק יכול להסלים. לפיכך, צוואה הדדית באה להסדיר בצורה מסודרת את מערכת היחסים והרצונות של בני הזוג בדבר רכושם לאחר מותם.

תיקון 12 לחוק הירושה בא להשיב בגין אותן קריאות צעקה של בתי המשפט כלפיי המחוקק היות וחוק הירושה לא התייחס כלל לאפשרות של צוואה הדדית ובכך צוואות הדדיות, מעצם טיבן סתרו לא מעט

הוראות של חוק הירושה כמו לדוגמא: נוכחות נהנה עת חתימת הצוואה סותרת את סעיף 35 לחוק הירושה לפיה הוראה צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק

בעריכתה-בטלה. דוגמא נוספת, בצוואה הדדית, קיים עקרון ההסתמכות אשר מונעת מבן הזוג לשנות צוואתו, זוהי למעשה הוראה מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה ולפיה בטלה לאור סעיף 27 לחוק

הירושה.

כאמור, תיקון 12 לחוק הירושה סתם את אותן הפרצות ואת הפסיקות הסותרות וקבע הסדר חדש לפיו ניתן לבטל צוואה הדדית במידה והתקיים אחד מבין התנאים הבאים:

1. במצב בו שני בני הזוג בחיים- על מבקש ביטול הצוואה לתת הודעה בכתב לבן הזוג השני על ביטול הצוואה ובכך בטלות שתי הצוואות ההדדיות של בני הזוג.
2. במצב בו אחד מבני הזוג נפטר וטרם חולק עזבונו- במידה ובן הזוג הנותר בחיים מעוניין לבטל צוואתו, חייב לוותר באופן מוחלט על כל חלק בעיזבון של המנוח שהיה צפוי לקבל על פי הצוואה ההדדית
3. במצב בו אחד מבני הזוג נפטר ועזבונו כבר חולק-על בן הזוג אשר מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית להשיב את כל הרכוש שירש על פי הצוואה ההדדית.

חשוב! תיקון 12 לחוק הירושה לא יחול על צוואות שנערכו לפני 1.8.2005 לפיו, תישאר ההוראה כי “הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם-בטלים”.

לעניות דעתי, התיקון בא להסדיר את הסתירות הקיימות בחוק הירושה אל מול הצוואה ההדדית אך יחד עם זאת מבטל את הזכות הבסיסית של המצווה והיא “החופש לצוות”, לפיכך מומלץ לכלול הוראה נוספת

בצוואה ההדדית המתנה את מגבלותיו של תיקון 12 לחוק הירושה ומתירה בתנאים לפי ראות עיני המצווים, את שינוי הצוואה ההדדית על ידי בן הזוג הנותר בחיים.

כמו כן, אני ממליצה כי בני זוג שערכו צוואה הדדית לפני תיקון 12 לחוק הירושה קרי, לפני 1.8.2005 יעדכנו את צוואותיהם בהתאם להסדר החדש במידה וזו כוונתם האמיתית, שכן צוואה אחרונה של

המצווה היא זו הקובעת.

בהצלחה!

צוואה הדדית
Date

ינואר 4, 2014

Client

Rapha

Category

דיני משפחה