כאשר צד מעוניין להתחיל בהליך גירושין, הגישה הרווחת היא כי גבר יפנה לבית הדין הרבני ואילו האישה לבית משפט לענייני משפחה, טעות יסודית היא ולמה?

תחילה יש לשאול מהו הסעד אותו מבקשים.

נשים-בית משפט לענייני משפחה, גברים-בית הדין הרבני, בגדר “מיתוס” והכל, תלוי נסיבות!

כאשר צד מעוניין להתחיל בהליך גירושין, הגישה הרווחת היא כי גבר יפנה לבית הדין הרבני ואילו האישה לבית משפט לענייני משפחה, טעות יסודית היא ולמה?

תחילה יש לשאול מהו הסעד אותו מבקשים.

לדוגמא, ישנו סעד לנשים המתקיים אך ורק בבית הדין הרבני והוא צו ל”מדור ספציפי” ומהו?

כאשר מוגשת תביעה לפירוק השיתוף בדירת מגורים על ידי הבעל, מדובר למעשה בניסיון של הבעל למכור את הבית אשר בו גרו בני הזוג במהלך שנות הנישואין. במידה וניתן לאישה צו למדור ספציפי בבית הדין הרבני ,כחלק מתביעה למזונותיה, מתעכבת לאלתר מכירת הבית עד שיבוטל צו

המדור.

מדור הוא חלק ממזונות אישה, מענייני המעמד האישי הדין שיחול, הוא דין אישי.

הגיון בפסיקה זו הוא הרצון להקנות לאישה הגנה, האישה מוחלשת מכוח הדין האישי ומכוח מציאות חברתית. על מנת שאישה לא תחתום על הסכם מתוך לחץ, יש להקנות לה מדור ספציפי עד לפקיעת הנישואין.

כאמור, אישה, אשר הגישה ראשונה את תביעתה למזונות ומדור בבית הדין הרבני, תהא זכאית לדרוש צו למדור ספציפי בדירה, ובכך “לחסום”, ולו באופן זמני, את מכירת הדירה, במקרה שיינתן צו לפירוק שיתוף ע”י ביהמ”ש.

לעיתים הצו הזה מתנגש עם תביעה לפירוק שיתוף- בקשה שהגיש בעל לבית המשפט לענייני משפחה. בבקשה מבקש הבעל למכור את הבית המשותף, בהתאם לזכותו על פי חוק המקרקעין. אולם אם ניתן צו למדור ספציפי, האשה תהיה זכאית להתגורר בדירה כל עוד לא בוטל הצו ולבעל לא

תהיה אפשרות למכור את הדירה ולקבל את חלקו. אין ספק כי הצו מיטיב מאוד עם האשה ופוגע בזכות הקניינית של הבעל.

כמו כן, אישה יכולה לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ מבית הדין הרבני כנגד בעלה וצו זה מושג יותר בקלות מבית משפט לענייני משפחה מחשש שיותיר את האישה “עגונה”.

עניין נוסף הוא כי ההלכה הפסוקה בבית משפט לענייני משפחה זה שהגבר והאשה מתחלקים שווה בשווה הן בזכויות עסקיו של הבעל והן לחובותיו במידה וקיימים לעומת זאת בבית הדין הרבני אישה לא זכאית לרווחי בעלה מעסקיו אך “באותה נשימה” איננה אחראית לחובותיו ולא תישא בהם

ביום הפירוד/פירוק השיתוף.

כאמור ולאור כל האמור לעיל על האישה או הגבר אסור ללכת כ”צאן לטבח” ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום דיני המשפחה על מנת לנהל הליך נכון וחכם שכן ניהול הליך שגוי יכול לגרור אחריו נזקים בלתי הפיכים ולהשאיר את אותו הצד “עירום”.

מיתוסים-ביהמ”ש לענייני משפחה אל מול ביה”ד רבני
Date

יולי 29, 2013

Client

Val Douroux

Category

דיני משפחה