סנקציות לבן הזוג הבוגד

בישראל, כל נושא הנישואין והגירושין נסוב סביב הדין העברי כך שקיום יחסי אישות מחוץ לנישואין נתפס כאקט חמור  הגורר אחריו השלכות בין אם לגבר ובין אם לאישה.

זכויותיה של האישה נפגעות גם אם מדובר בקיום יחסי אישות פתוחים, בדרך של "חילופי זוגות" בהסכמה, וגם אם מדובר באופן חד פעמי.

לפי ההלכה היהודית לבעל אין אפשרות למחול לאישה על אקט כזה והוא מחויב ליתן לה גט. הנקודה החשובה היא שגם אם הבעל נתן הסכמתו לכך היום, בעתיד יוכל לעשות בזה שימוש בעת גירושין. הסנקציה הראשונה היא שגם אם מדובר באירוע חד פעמי  "אישה שזנתה תחת בעלה נאסרת על בעלה ובועלה". יצויין כי אין שוויון בעניין זה בין גבר לאשה, כלומר אישה אשר בגדה בבעלה תישמע כנגדה טענת "זנתה תחת בעלה", מה שאין כך במקרה של גבר אשר יבגוד באשתו ואשר כנגדו תוכל להישמע טענת מרידה בלבד, כלומר אי קיום יחסי אישות תקינים עם אשתו המזכים את האישה בגט וכתובה. השוני בין הגבר לאישה אף מקבל ביטוי במחילה אשר בית הדין מטעמים הלכתיים מאפשר לגבר הנואף לשוב למסגרת הנישואין בניסיון לתקן ולמצב את המסגרת המשפחתית כל זאת בגדר בקשה לשלום בית וקבלת מחילה מהאישה. ובאם אישה תבגוד בבעלה, לא יוכל לסלוח לה בעלה גם אם מאוד ירצה בכך, לפחות לפי ההלכה והחוק באופן רשמי. הסברה אשר עומדת בבסיס הרעיון ההלכתי הוא כי בעבר נישואין לשתי נשים היו מותרים לפי ההלכה, זאת עד לפני כאלפיים שנה אשר אז תוקנה "תקנה" הנקרית "חרם דרבנו גרשום" אשר אסר על ביגמיה (נשיאת 2 נשים). הוראתו נתקבלה בקרב היהודים בכל התפוצות להלכה למעשה, והתחזקה עת הגיעו היהודים מכל התפוצות כולל הרחוקים למדינת ישראל והשתלבו המנהגים וההלכות. מאז הוקמה מדינת ישראל, נקבע כי לעניין נישואין וגירושין של יהודים בישראל, חלים הכללים שנקבעו בהלכה. תוצאת בגידת אשה בבעלה היא הפסד מזונותיה האישיים וכתובה, ללא הפסד רכושי כלשהו או משמורת הילדים. לפי ההלכה הוכחת "אשה שזנתה תחת בעלה" צריך להיות על ידי לפחות שני עדים כשרים, כלומר שני גברים שאינם קרובי משפחה, שקרובי משפחה לפי ההלכה פסולים מלהעיד בפני ביה"ד הרבני.

העדות צריכה להיות מוכחת בראיית העדים את האקט המיני בין השניים, ולא די בראיית שניהם נכנסים לבית או חדר, או אפילו ראיית האישה ומאהבה לבד ייתכן וסיטואציות אלה יחשבו כ"מעשי כיעור" בלבד אך לא תחת ההגדרה "זנתה תחת בעלה".

סנקציה נוספת היא כפיית גט ע"י ביה"ד הרבני, אקט בו ביה"ד הרבני כופה נתינת גט על הבעל. גבר בוגד, לעומת זאת, לא יחויב בנתינת גט לאשתו, זאת גם לא בביהמ"ש לענייני משפחה אשר לכאורה מגלה בפסיקותיו יותר ליברליות, זאת מכיוון שגם בתי המשפט האזרחיים דנים במזונות אישה לפי הדין האישי והמשפט העברי.

סנקציות לבן הזוג הבוגד
Date

אוגוסט 13, 2013

Client

#

Category

דיני משפחה