ביטול הסכם גירושין עורך דין לעייני משפחה בעפולה

על הסכם גירושין כמו כל הסכם חלים עליו הוראות חוק החוזים וניתן לבטלו באחת עילות הביטול הקיימות בחוק כגון, תרמית, הטעיה, עושק ועוד.

לבטל הסכם גירושין קשה, אך לא בלתי אפשרי

על הסכם גירושין כמו כל הסכם חלים עליו הוראות חוק החוזים וניתן לבטלו באחת עילות הביטול הקיימות בחוק כגון, תרמית, הטעיה, עושק ועוד.

כמו כן, היות והסכם הגירושין מאושר בביהמ”ש ו/או בביה”ד הרבני ואותו גורם מכריע אמור לברר בדיון עצמו את הרצון וההבנה של הצדדים על מהות ההסכם וכוונתם האמיתית לעמוד בהתחייבויותיהם לאחר חתימת ההסכם אזי עילות הביטול לאור חוק החוזים כמעט ולא רלוונטיות למעט סוגיות

מאד מסוימות שנעדרו מעיני ביהמ”ש ו/או מבית הדין הרבני באותה נקודת זמן. לדוגמא: בעל אחד הוכיח שאשתו איימה עליו שאם לא יחתום על כל מה שהיא רוצה, היא תלשין להוריו שהוא ניסה להתאבד. לכן, ההסכם בוטל ע”י ביהמ”ש.

חשוב לציין כי טעות ב”כדאיות העסקה” איננה עילה לביטול קרי, במידה וצד מעוניין לפתוח מחדש הסכם גירושין כי חש שסכום המזונות שמשלם או מקבל נמוך או גבוה משאר מכריו אין זה עילה לביטול ובתי המשפט לא ידונו בכך.

ביהמ”ש יפתח הסכם גירושין במידה וקיים שינוי נסיבות מהותי שלא היה קיים במועד עריכת ההסכם ואישורו, כך למשל: גבר מבקש הפחתה במזונות ילדיו כתוצאה מפיטורין במקום עבודתו וירידה משמעותית בהשתכרותו החודשית, כאן ביהמ”ש ישקול לפי ראות עיניו אם לבחון מחדש את סכום

המזונות החודשי.

שינוי נסיבות מהותי יכול להיות של הקטין עצמו אם לדוגמא לקה בנפשו או לקה במחלה המצריכה טיפול אישי צמוד והוצאת כספים שלא נלקחו בחשבון ביום הקובע לאישור ההסכם אז, סביר להניח כי ביהמ”ש יפתח מחדש את ההסכם.

חשוב, בטרם פניה לערכאות המשפטיות, ניהול הליכים והוצאת כספים שלא לצורך להיוועץ עם עו”ד המומחה בתחום ולא להישמע ל”שיחות סלון” לא מבוססות שיוליכו אתכם שולל.

עורכת דין אדר בן גיגי,

בהצלחה !

 

 

ביטול הסכם גירושין
Date

יולי 29, 2013

Category

דיני משפחה