ירושה על פי דין או על פי צוואה?

 

כל אחד שמע על   ירושה ועל צוואה . אך מה באמת ההבדל? האם כדאי לכתוב צוואה או האם החוק במדינה כבר יסדיר את הירושה? האם בצוואה אדם יכול  להוריש את נכסיו לכל מי שיחפוץ או שהוא מחוייב ראשית לילדיו?

מוות, ירושה, מה יעשה עם רכושנו לאחר לכתנו, למי הוא יחולק – בישראל, יותר מבמדינות מערב אחרות, ומטעמים שאינם רציונאליים, אנשים חוששים לדבר על נושאי ירושה, אך כדאי להכיר את העובדות, לחשוב ולהחליט כל אחד לעצמו, באיזו דרך הוא בוחר.

אם כן – מהם דיני הירושה? אדם יכול להוריש את עזבונו בשני אופנים: באמצעות צוואה, או בהעדר צוואה – על פי דיני הירושה הכלליים, המוסדרים בחוק הירושה  – זוהי ירושה על-פי דין.

אם אדם מותיר אחריו צוואה, כאשר זו נערכה על-פי הכללים, הוא יכול לקבוע בה כל הוראה שיחפוץ. אדם יכול להוריש את כלל עזבונו לילדיו, לעמותה כלשהי, לחבריו וכיו”ב, הכל על-פי רצונו והשקפותיו.

אולם אם אדם לא הותיר אחריו צוואה, העזבון יחולק על-פי דיני הירושה הכלליים, כפי שמפורט בחוק הירושה.

האם כדאי להסתמך על דיני הירושה הקבועים בחוק הירושה או לערוך צוואה?

יתרונות וחסרונות:

היתרונות בהסתמכות על דיני הירושה הכלליים מבלי לערוך צוואה:

√ אין צורך להתמודד עם המחשבה על המוות ומה יעשה עם עזבוני.

√ אני לא “אשבור את הראש” – כבר יסתדרו אחריי.

 

החסרונות בהסתמכות על דיני הירושה הכלליים ויתרונות עריכת צוואה:

√ הצוואה משקפת את רצון המוריש. דיני הירושה הכלליים, פעמים רבות לא.

√ אתה בוחר מה ייעשה בעזבונך ולא חוק מקרי.

√ אתה דואג ליקרים לך ומונע חלוקה שרירותית של הנכסים עליהם עמלת עשרות בשנים.

√ מניעת בעיות וסכסוכים– במקרים רבים מונעת הצוואה בעיות וסכסוכים בין היקרים לך.

למשל, כאשר ישנם מספר נכסים. ללא צוואה, כל אחד מהיורשים יקבל חלק מכלל הנכסים והיורשים יהיו תלויים אחד בשני בכל מהלך, דבר היכול לגרום לסכסוכים ביניהם. בהיעדר צוואה בין בני זוג הידועים בציבור למשל, אפשרי כי בן זוגך עימו חיית שנים ארוכות לא יירש את עזבונך. בעיות אלו הינן כמובן רק קומץ דוגמאות קטן שעריכת צוואה פותרת.

ההמלצה, אם כן, היא להסיר את הפחדים, לערוך חשיבה אישית או משותפת עם היקרים לך או עם עורך דין הבקיא בתחום ולערוך צוואה. לא כדאי להותיר את הגורל לדיני הירושה הכלליים. כל אחד מאתנו יכול לדאוג לחלוקת הירושה, כפי שהוא באמת היה רוצה, ולחסוך קשיים בירוקרטיים, משפחתיים והתמודדויות שונות ליורשים שלך.

CONTACT ME