בית משפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הוא ערכה אזרחית הדנה בעניינים בתוך המשפחה. בית משפט זה הוא המקבילה לבית הדין הרבני והוא בפועל מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה – 1995. בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך לדון בנישואין וגירושין, בהתאם לסימן 53 לדבר המלך במועצתו המסדיר את ענייני המעמד האישי. לפיו ענייני נישואין וגירושין, ענייני מזונות ואישור צוואות יהיו בסמכות שיפוט ייחודית של בית הדין הדתי של אותה דת.

בשאר ענייני המעמד האישי תהא סמכות מקבילה לביה”ד הדתי ולביהמ”ש האזרחי: אם הצדדים רוצים לפנות לביה”ד של העדה – ניתן לעשות זאת רק בהסכמת בעלי הדין. אם אין הסכמה – הצדדים יפנו לביהמ”ש האזרחי. כיום בהתאם לחקיקה חדשה יותר נשארו בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני רק ענייני נישואין וגירושין בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) התשי”ג – 1959.

 

מהם הנושאים בהם מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון?

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בנושאים הבאים:

תביעות בענייני מעמד אישי

תביעה אזרחית של אדם כנגד בן משפחתו

עיזבון של בן משפחה

עילת סכסוך משפחתית שנתגלעה בין בני משפחה כמעט בכל נושא ובכל סכום

משמורת ילדים

מזונות אישה

מזונות ילדים

סוגיות רכושיות

צור קשר