קרקע חקלאית

תחילה, חשוב להבין מהי בכלל קרקע חקלאית להשקעה?!

חריגות בניה

בבואכם לרכוש דירת מגורים אחד הדברים הראשונים שעליכם לבדוק הוא האם הדירה בנויה בהתאם לחוק,

תמא 38

תמ"א 38 זוהי תוכנית שהתקבלה על ידי ממשלת ישראל וחלה על בניינים שהוצא להם היתר בניה

רכישת דירה יד שנייה

קניית דירה חדשה הינה אחת הקניות החשובות והמשמעותיות שאדם ובפרט זוג צעיר לוקח על עצמו,

פירוק שיתוף במקרקעין

סעיף 37(א) לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969, קובע כי שותף במקרקעין יכול לדרוש בכל עת את פירוק השותפות כל עוד בקשתו תמת לב ואינו מנצל לרעה את זכותו במקרקעין.

מדיניות ההיוון של מנהל מקרקעי ישראל

מדיניות ההיוון של מנהל מקרקעי ישראל
מהו היוון?

קובצת רכישה חלק ב'

קבוצות רכישה הן קבוצות של יחידים המתארגנות לצורך רכישת קרקע ובניה של בניין דירות מגורים, יחידות צמודות קרקע בהן יגורו.

קבוצת רכישה חלק א'

"קבוצת רכישה" -שיטה כלכלית שיסודה הוזלת מחיר דירה חדשה מהמחיר בשוק החופשי ע"י קבלן, האומנם?!

צוואה הדדית

צוואה הדדית- על המצב שהיה טרם תיקון 12 לחוק הירושה ולאחריו

מזונות אישה

עם כריתת ברית הנישואין מתחייב הבעל לזון את אשתו ולדאוג לכל מחסורה על פי הדין האישי.