כללים בסיסיים

כלל בסיסי בנושא חלוקת הרכוש הוא: כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, עם גירושין נחלק בין בני הזוג בחלקים שווים, בלי קשר לשאלה על שם מי רשום הרכוש.

מה כולל הרכוש המשותף?

הרכוש המשותף כולל בין היתר את הבית, המכוניות, החסכונות המשותפים וגם נכסי קריירה כגון קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים, פנסיה. חברה או עסק של אחד מבני הזוג נחשבים אף הם כרכוש משותף, וכך גם מוניטין.

מה אינו עומד לחלוקת רכוש בין בני הזוג?

הרכוש שאינו עומד לחלוקת רכוש הינו רכוש מלפני הנישואין, וכן מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין.

האם יש חריגים לכלל הבסיסי?

במקרים בהם ניתן להוכיח באופן ברור כוונת שיתוף בנכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין וכן במתנות או ירושות, יחול שיתוף גם על נכסים אלו.

מה לגבי חובות?

חובות שנצברו במהלך הנישואין הם חובות משותפים אלא אם מדובר בחובות שבאופן מובהק לא ניתן לשייכם לתא המשפחתי כמו חובות שנוצרו בשל הימורים, בגידות, מעשים בלתי חוקיים וכו´.

מתי אפשר לחלק את הרכוש?

על מנת לחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, ורשום על שם אחד מבני הזוג בלבד, יש לערוך “איזון משאבים”.

על פי חוק יחסי ממון ניתן לערוך את איזון משאבים רק בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או מות אחד מבני הזוג.

על זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 לא חל חוק יחסי ממון והם יכולים לחלק את הרכוש המשותף גם לפני פקיעת הנישואין, ולהגיש תביעה לחלוקת הרכוש בכל עת.

רכוש אשר רשום על שם שני בני הזוג כמו דירה משותפת, מכונית ואף חברה ששני בני הזוג מחזיקים במניותיה ניתן לחלק בכל עת ללא קשר לפקיעת הנישואין בהסכמה או באמצעות הגשת תביעה לפירוק השיתוף בנכסים אלו.