הסכם שכירות- טיפים חשובים לשוכר ולמשכיר

 

שוכר ומשכיר , בראש ובראשונה עליכם "לתהות על קנקנו" בדבר זהותו של הצד השני, אם מנגד זהו השוכר חשוב ומומלץ לערוך עמו שיחת חולין קודם לחתימת החוזה ולהכיר מעט את הנפש הפועלת, מקום עבודתו, תחביביו, האם מתעתד להכניס בעלי חיים, היכן מתגורר כיום, אם בשכירות, סיבת עזיבת מקום מגוריו (נסו לקבל טלפון של המשכיר הקודם ותנסו לברר לגביו) ובמידת האפשר בקשו ממנו תלוש שכר או אישור מרואה חשבון במידה והשוכר עצמאי, לוודא כי אותו שוכר יוכל  לעמוד בחיובי שכר הדירה.

כמו כן, במידה ומדובר במשכיר מנגד, ודאו כי הנכס רשום על שמו, ניתן לבדוק נתון זה בנקל באמצעות לשכת רישום המקרקעין או במנהל מקרקעי ישראל שבאזורו מצוי הנכס בהתאם לגוש וחלקה.

פרטים מהותיים שיש לכלול בחוזה השכירות :

שוכר- לדאוג שהשוכר לוקח על עצמו תיקוני אחזקה למיניהם ומימונם כגון:  אינסטלציה, חשמל וכויוצ"ב.

משכירים כיום ינסו להבטיח את תשלומם בצורה מקיפה וקפדנית ע"י ערבות בנקאית, שיקים מראש ועוד, מומלץ מאד להגיע להסדר של שיק ביטחון או שיק ביטחון עם שני ערבים לכל היותר כמו כן, לתת למשכיר תשלום חודש בחודשו ולא שיקים קדימה במידה ותרצו/תאלצו מסיבות כאלה ואחרות לעזוב את הדירה והמשכיר ימשיך לפרוע את השיקים.

סעיף יציאה, חשוב מאוד! הרבה משכירים בניהול ועריכת הסכם השכירות מתעלמים ולא מעלים בשיחה את עניין סעיף היציאה כדי לקשור את השוכר שנה קדימה, מדוע סעיף זה כל כך חשוב?

קורה לעיתים, שאין כימיה עם המשכיר יש צורך בהעתקת מקום מגורים לצורכי עבודה, פיטורין ממקום העבודה, השכירות גבוהה ואין השוכר יכול עוד לעמוד בדמי השכירות החודשיים אזי סעיף יציאה חיוני ואף הכרחי על מנת לא להיחשב כמפר ולהיקנס בסכומים לא מבוטלים.

בנוסף, חשוב לעגן בחוזה שכירות סעיף "אופציה", סעיף זה פועל בעיקרו לטובת השוכר וזה מאפשר לשוכר להאריך את החוזה הקיים באותם התנאים,  בייחוד הותרת מחיר שכר הדירה על כנו. יוטעם, כי אין למסור הודעה בעל פה למשכיר  אלא להודיע בכתב עד תאריך מסוים שנקבע במעמד הסכם השכירות.

משכיר- בדיקת זהות השוכר עיסוקו ויכולתו הכלכלית,  אלו פרטים שיש לעמוד עליהם ולא להקל ראש בעניין.

כמו כן, לבקש ערבות בנקאית ובמידה ותתקלו בסירוב נחרץ, לבקש שטר בטחון וחתימת שני ערבים לחיובי השוכר כמו כן ודאו כי הערבים עובדים ויש להם את היכולת הכלכלית להחזיר חוב במידת הצורך של השוכר.

גם כאן כמו אצל השוכר חשוב לכלול סעיף יציאה במידה והנך כמשכיר לא מרוצה מהשוכר מסיבה כזו או אחרת (רעש, אי שביעות רצון מתחזוקת הנכס, לא עומד בתשלומי שכר הדירה באופן סדיר וכיוצ"ב).

סעיף אופציה, לא לעולם חוסן! חשוב כמשכירים להתנות את סעיף האופציה כמו למשל במקרה של מכירת הנכס, או העברת הנכס לקרוב משפחה, או במקרה שהשוכר  גורם לנזק של המושכר ומביא להפרה יסודית של החוזה.

–מלא את הפרטים לקבלת יעוץ –